ava used voimalused
Kõik otsused laenu andmise kohta
me langetame tööajal kahe tunni jooksul.
Kõik otsused laenu andmise kohta me langetame tööajal kahe tunni jooksul.

Neljakümne kaheksa tunni jooksul positiivse laenuotsuse tegemisest me teostame kõik vajalikud toimingud ning kanname raha üle Teie poolt märgitud kontole.

1. Laen antakse tähtajaga kuni 15 aastat.
2. Laenusumma tagatise vastu alates 1000.- eurost.
3. Intressimäär alates 10% aastas (0.85% kuus).

Juhul, kui laenutaotluses on esitatud tegelikkusele mittevastavad andmed või ilmnevad muud moonutatud faktid, siis kõik MINULAEN´u poolt langetatud laenuotsused ja allkirjastatud lepingud kaotavad oma kehtivuse. Juhul, kui ebaõigete andmete esitamine allkirjastatud kokkulepetes oli tahtlik, siis pöördub MINULAEN avaldusega vastavate õiguskaitseorganite poole.

Lugupidamisega
MINULAEN´u meeskond
MINULAEN - see on finantseerimisega tegelev ettevõte. Meie põhitegevusala seisneb laenude andmises kinnisvara tagatisel, samuti heade ja uute äriideede finantseerimises. MINULAEN´u poolt väljastatavad laenud - see on soodne võimalus eriti siis, kui Teil on vähe aega ning Teie pank ei anna Teile laenu Teile sobilikel tingimustel. Meie laenuintress on panga omaga võrreldes kõrgem, kuid meiepoolsed tingimused on siiski lihtsamad ja paindlikumad. Meil ei kohaldata trahvisanktsioone ning seda juhul, kui Teil näiteks tekkis soov tagastada laenusumma ennetähtaegselt või siis Te soovite pikendada laenu tagastamise tähtaega. Laenu väljastamisel me ei nõua palgatõendeid, me kiiresti väljastame laenu Teie taotlusel. Laenu vormistamisel tekkivaid kulutusi (notaritasu, riigilõiv) me võime lisada laenusummale. Kinnisvara hindamine toimub meie kulul.

Laenu taotlemiseks tuleb Teil täita ankeet ja me võtame Teiega ühendust, samuti te võite pöörduda ka meie esindusse. Kogu laenu saamisega seotud asjaajamise me korraldame ise. Võite olla rahulik ja kindel, usaldage meie kogemust ja professionaalsust.
Minulaen OÜ   |   Registrikood: 12568792   |   Tornimäe 5, 10145 Tallinn, Estonia  |  GSM: +372 555 230 85  |  info@minulaen.ee